Monique Jacot, Yvette Gyger, Boncourt 1988.

Ausstellungsplakate